bagienko

01.2024 - Ptaki uciekają z Bagienka. Wnioski po 3 latach badań.


Powoli zbliża się marzec, kiedy znów będziemy liczyli ptaki na Bagienku. Liczymy je od roku 2021. Tutaj, w maju 2021 zaczął być budowany wybieg dla psów. Był to akurat miesiąc w którym kończyliśmy liczenie. Na Bagienku odnotowaliśmy wtedy 27 gatunków ptaków. Obecnie jest ich o 5-8 mniej. Gatunki które prawdopodobnie zniknęły to: Ubywanie gatunków oznacza milionowe straty dla okolicznych mieszkańców.


Badania były prowadzone w sposób tradycyjny i za pomocą sztucznej inteligencji. Będą prowadzone również w tym roku. Zakładam, że trend się potwierdzi, w związku z tym, po tegorocznym liczeniu ptaków, wniosę o postawienie na Bagienku tablicy pamiątkowej po gatunkach, które zostały stąd wypłoszone. 


Więcej informacji pod linkiem: https://kurpiecki.blogspot.com/2024/01/ptaki-uciekaja-z-bagienka-wnioski-po-3.htmlPodsumowanie sporu o Bagienko w Case Study "Jak przeprowadzić Budżet Obywatelski wbrew obywatelom. Szkodząc przyrodzie".  Jest w pdf, niżej na tej stronie. Także pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1jJo-JEkK_3MdLdn8xZIqDvkpIJ0fSQ7s/view

21.06.2021

Mamy już wyniki inwentaryzacji ornitologicznej na Bagienku. 

W tej iławskiej enklawie przyrodniczej występuje 27 gatunków ptaków. Większość ściśle chronionych. O krzyżówkach, kokoszkach i kwiczołach mieszkańcy dobrze wiedzieli. Ale są też i niespodzianki. Dokładny spis gatunków ujawnimy za rok lub dwa, po inwentaryzacji porównawczej. Informację tą otrzymała także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Ministerstwo Klimatu.

Przewidujemy że dewastacja przyrody związana z wybudowaniem tu wybiegu dla psów - zniszczenie miejsca żerowania ptaków, zwiększenie natężenia hałasu, ustawienie intensywnych źródeł światła, zapach drapieżników i ich odchodów, wypłoszy stąd, nieodwracalnie, kilka gatunków. Wyniki tego badania, być może pionierskiego w Polsce, dadzą obywatelom i organizacjom przyrodniczym, wiedzę pomocną przy bronieniu się przed działaniami władz skierowanymi przeciwko przyrodzie i dobrostanowi mieszkańców.  

Jak to opisał doświadczony ornitolog:

"Miejsce objęte obserwacjami tzw. bagienko jest swoistą enklawą dla ptaków w otoczeniu bloków i domów jednorodzinnych. Przebywają tu ptaki zarówno lęgowe, jak i traktujące obszar jako baza pokarmowa, wodopojowa i odpoczynkowa. [...] Budowa wybiegu dla psów zabiera ptakom obszar do żerowania, tokowania a także spokojnego odpoczynku. Ponadto zwiększony ruch ludzi i zwierząt będzie powodować opuszczanie tego obszaru przez niektóre gatunki lub konkretne osobniki. Tezę tę będzie można sprawdzić w kolejnych latach ponawiając badania na „bagienku” w podobnym okresie i tą samą metodyką. Obserwacje będą kontynuowane prze cały rok, co da obszerniejszy obraz występującej tu awifauny."

13.05.2021

Czekamy na odpowiedzi z kilku urzędów i w zależności od odpowiedzi, zdecydujemy co dalej robić.

Z likwidacją wybiegu pójdzie łatwiej bo teraz Urząd zakończył procedurę IBO i postawił na swoim. W związku z tym nie ma teraz przeszkód prawnych aby wybieg po prostu rozebrać. Nie trzeba go nawet nigdzie przenosić, bo budżet obywatelski został zrealizowany (wbrew mieszkańcom, prawu, ekologii i kulturze współżycia społecznego, ale jednak) i znajdujemy się w innej sytuacji prawnej. 

No a potem zrobić tutaj, np. cichą strefę relaksu dla niepełnosprawnych i seniorów. Tak jak obiecał Urząd Burmistrza Miasta Iławy. Na co mieszkańcy czekali od lat. ( https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/4267-promyk )

11.05.2021 - Zaczęli płoszyć ptaki budową wybiegu. W przypadku utraty choćby 3 gatunków, straty mieszkańców porównywalne będą do utraty około 1 000 000 złotych rocznie. Więcej na blogu:  https://kurpiecki.blogspot.com/2021/05/zaczeli-budowac-wybieg-dla-psow-koszt.html

Aktualizacja. 29.03.2021. Krótki komentarz na temat dzisiejszej, bardzo dziwnej, sytuacji dotyczącej głosowania Rady Miasta nad uchwałą dotyczącą wybiegu. Więcej za kilka dni.  https://www.facebook.com/swuj1/posts/1653440968199637

Aktualizacja 07.03.2021 

Urząd w swojej propagandzie zawarł takie stwierdzenie „ w porozumieniu z RDOŚ iławski magistrat zlecił wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu”. No to zapytaliśmy RDOŚ. I okazało się że nie było żadnego porozumienia, a sytuacja jest dokładnie taka sama jak przed rokiem. Czyli urząd ma wykonać wszystkie wymagane prawem inwentaryzacje. W tym ornitologiczną. A nie wykonał.

Zgłosiłem do Miasta o zmianę klasyfikacji terenu między ulicą Gdańską, Nowomiejską a Kętrzyńską (oznaczonego jako B-ZP5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iławy), z terenu zieleni urządzonej (ZP) na teren zieleni naturalnej (ZN). Wraz ze zmniejszeniem maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu z 0,10 (10%) do 0,05 (5%). Dodatkowo wnioskuję o zwiększenie powierzchni terenu B-WS10 o 20%, proporcjonalnie, we wszystkich możliwych kierunkach.  Motywuję to potrzebą objęcia tego miejsca jedną z form ochrony przyrody, jaką jest użytek ekologiczny. Mówiłem o tym rok temu na Radzie Miasta.

Interpelacja do Prezesa Rady Ministrów nr 20575 w sprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego już jest zarejestrowana w Sejmie. Podpisało się pod nią 6 posłów. Za kilka dni jej tekst powinien pojawić się pod linkiem. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A6876DF2536474F9C125868D0051C74B

Aktualizacja 02.03.2021 

Ciekawostka. Urząd sam sobie wpisał do planu zagospodarowania zakaz, który obecnie chce złamać. Co widać czarno na białym, a raczej - mapa na mapie.

Wybieg chcą stawiać wbrew planowi. Czyli chcą stawiać na B-ZP5 coś co nie było tam wcześniej wpisane jako dozwolone. I to chcą to budować zajmując więcej powierzchni niż plan zezwala przy budowie czegoś co dozwolone by było. Dodatkowo zakaz niszczenia bioróżnorodności, na określonych w planie terenach, mają jednoznacznie wpisany w swoich własnych dokumentach. Brzmi tak:

„USTALA SIĘ ZAKAZ NISZCZENIA ORAZ PRZEKSZTAŁCANIA I INGERENCJI W ISTNIEJĄCĄ FAUNĘ I FLORĘ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TERENÓW WS JAKO OSTOI BIORÓŻNORODNOŚCI.”

Mamy tu teren B-WS10. Pozwoliłem sobie nałożyć plan zagospodarowania, z tym terenem, na plan wybiegu. Czerwoną linią zaznaczyłem ogrodzenie. Zieloną linią podkreśliłem teren WS. Ingerują w linie czy nie ingerują? Jest zakaz robienia tego czy nie?

Wszystko tu jest na podstawie oficjalnych dokumentów z Urzędu Miasta. ( https://bip.umilawa.pl/.../11791_MPZP_MIASTA_ILAWY_2018.pdf  )

Według moich pomiarów wymiar terenu BZP-5 wynosi 2,348h - 0,859h (teren B-WS10) czyli 1,489 hektara . Wybieg, według planów urzędu to 1794,22 m2. Czyli około 12% tego terenu, a nie 6,82%, jak to piszą w swoich dokumentach. A według planu zagospodarowania przestrzennego mogą zabudować maksimum 10%. Skąd ta różnica? Ano Urząd liczy sobie teren BZP-5 łącznie z B-WS10. Tak sobie kreatywnie wymyślili że można. Otóż nie można bo to są dwa odrębne tereny z zupełnie inną specyfikacją możliwości zagospodarowania. Ale te 2% to w tym sporze jest najmniejszy problem. Istota polega na tym nie mają prawa wybudować tu czegoś co do planu wpisane nie było. A na pewno nie było tu w planach zagrody dla zwierząt. Wiem bo obserwuję tu plany od kilku lat. Ta budowa będzie nielegalna. 

Aktualizacja 22.02.2021 

Uchwałą Rady, petycję przekazano do Komisji, w celu wydania opinii. 

http://ilawa.esesja.pl/zalaczniki/118629/projekt-ws-petycji-psi-wybieg_1113327.pdf

Komisja większością głosów zdecyduje czy zaopiniuje o uwzględnienie petycji czy przeciw ( poprawka do Statutu Miasta Iławy opisująca tą procedurę: https://bip.umilawa.pl/system/obj/14532_tresc_AP_nr_XVII_180_20.pdf )

Ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu petycji podejmuje Rada w formie uchwały.

Aktualizacja 20.02.2021

Urzędnicy nie potrafią rozwiązać problemu, który sami spowodowali nieprzemyślaną lokalizacją. Petycja o przeniesienie miejsca wybiegu już jest na stronach urzędu miasta. W poniedziałek obradują radni. Od posła dostałem informację że zgłosił interpelację. Sam bym jej lepiej nie napisał. Oprócz pytania o możliwą poprawkę do ustawy dodano zapytanie do Prezesa Rady Ministrów,  o to czy zainterweniuje w sprawie Bagienka. Jak Sejm wrzuci to online to zamieszczę linka.

Jak to nie zadziała to na wiosnę robimy demonstrację. Plakaty informujące mieszkańców Iławy już powieszone. Bo w zalewie płatnej propagandy Urzędu Miasta mogą myśleć że sprawa jest załatwiona. Nie jest. A ten sympatyczny i dumny ptaszek na zdjęciu to kwiczoł. Dużo ich chodzi po Bagienku. Jeśli zrobią wybieg, ptaki będą płoszone przez psy i być może kwiczoły znikną stąd na zawsze. Kwiczoł jest gatunkiem ściśle chronionym.

Szukam też prawnika "pro bono" który wniesie sprawę o do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O zablokowanie decyzji niezgodnej z planem zagospodarowania przestrzennego.  Od kilku lat śledzę zmiany w planie zagospodarowania tego terenu. Żeby nam tu czegoś nie postawili. Nawet dawałem temu wyraz ponad 2 lata temu publicznie. Ale nic to nie dało bo chcą upchać wybieg nawet wbrew planowi.  No i wbrew mieszkańcom.


Aktualizacja 01.02.2021

W skrócie:

Poseł Artur Dziambor i Krzysztof Kurpiecki w biurze posła w Iławie.

Urząd miasta miał ponad rok na zmianę lokalizacji wybiegu ale nie podjął żadnych działań w tym kierunku. Obecnie rozpisał przetarg więc można to uznać za ostateczną decyzję co do lokalizacji.

Wskazywaliśmy inne, lepsze miejsca. Osobiście deklarowałem pomoc w wyszukiwaniu i negocjacjach różnych opcji ale ze strony urzędu nie było żadnego odzewu. Tak więc, z uwagi na konfrontacyjną postawę drugiej strony z fazy w której deklarowaliśmy pomoc, przechodzimy do fazy obrony. Szkoda że nie możemy rozwiązywać prostych problemów na zasadzie porozumienia i szukania kreatywnych rozwiązań.

W związku z tym że lokalizacja na wybiegu jest nie tylko niezgodna z wolą okolicznych mieszkańców ale także bezprawna i szkodząca przyrodzie podejmujemy poniższe działania.

1.) Rozpoczęliśmy prace nad wniesieniem w Sejmie poprawki w ustawie o samorządzie gminnym. Dzięki temu ludzie, nie tylko w Iławie, ale i w całym kraju będą mogli obronić się przed sytuacją jedna grupa realizuje swoje interesy kosztem innej, prywatyzując zyski i uspołeczniając koszty. Co miało miejsce w Iławie. Bo nie taka jest idea budżetu obywatelskiego.  

W art. 5a, ustawy o samorządzie gminnym, proponujemy dodanie punkt 8 w brzmieniu:

Należy zadbać, aby projekty zgłaszane przez mieszkańców nie naruszały, bez ważnego interesu społecznego, interesów grup innych mieszkańców. Przed głosowaniem, w rozsądnym czasie, projektodawcy powinni skutecznie poinformować o swoich planach, społeczności, które dany projekt może negatywnie dotknąć.

Odbyliśmy w tej sprawie już rozmowy z posłem mającym biuro poselskie w Iławie, znanym nam z działalności samorządowej, Panem Arturem Dziamborem. Znamy go jako osobę inteligentną, medialną i elokwentną. Dzięki tym cechom, mamy nadzieję że będzie bardzo dobrym ambasadorem tej zmiany i że poprawka ma duże szanse na sukces. Zwłaszcza że sprawa jest ponadpartyjna i może pomóc wielu ludziom w uniknięciu wielu niepotrzebnych konfliktów. Na początek zostanie złożona interpelacja do Ministerstwa, o której szczegółach poinformujemy za kilkanaście dni.


2.) Wszystkie samorządy w Polsce otrzymały informacje za pomocą e-maila i dostęp do  analizy „ Jak przeprowadzić Budżet Obywatelski wbrew obywatelom. Szkodząc przyrodzie. Przykład z Iławy.” Projekt tego case study był dostępny ponad 5 miesięcy na stronie www.swuj.pl , nikt nie zgłosił propozycji poprawek więc projekt został przedstawiony wszystkim miastom w wersji zbliżonej do szkicowej. Dzięki temu samorządy będą mogły opracować swoje regulaminy budżetów obywatelskich tak aby nie szkodzić ludziom i przyrodzie. W przeszłości zdarzało się tak że miasta zadowalały się jedynie wpisaniem do regulaminu informacji że lokalizacja miejsca realizacji zwycięskich projektów jest ostateczna. Co nie jest rozwiązaniem korzystnym dla słabszych lub mniej poinformowanych społeczności. Case study załączone jest poniżej.


3.) Na podstawie ustawy o petycjach, w interesie publicznym - w sprawie wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, złożyliśmy do Komisja Skarg Wniosków i Petycji w Iławie petycję z prośbą do radnych o uchwalenie tzw. ustawy kierunkowej. Czyli ustawy, która jest sugestią co do działań możliwych do podjęcia przez Burmistrza. Głosowanie to umożliwi radnym formalne opowiedzenie się za głosem mieszkańców okolic Bagienka czy za ochroną tutejszej przyrody. Proponujemy uchwałę o treści:

Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

Z uwagi na względy społeczne, ekologiczne, prawne lub inne, zależne od indywidualnego światopoglądu, głosujących za tą uchwałą radnych, Rada Miejska zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Iławy o rozpatrzenie możliwości zmiany lokalizacji zwycięskiego projektu w Iławskim Budżecie Obywatelskim - „Wybieg dla psów”.

A pełny tekst petycji znajduje się poniżej.

4.) Kontaktujemy się z ogólnopolskimi organizacjami ekologicznymi w sprawie merytorycznego wsparcia naszych starań o ochronę przyrody na Bagienku. W odpowiedziach, które do nas spływają dominuje zdziwienie że urząd zdecydował się działać wbrew prawu i wbrew wytycznym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Być może, dzięki ich wsparciu podejmiemy kolejne kroki mające na celu ochronę okolicznej przyrody w tak unikalnym, zielonym miejscu, na mapie miasta.

5.) W ubiegłym roku przeprowadziliśmy własną, amatorską inwentaryzację ornitologiczną tak aby mieć wiedzę na temat poszczególnych ptaków występujących na Bagienku. Występuje tu wiele gatunków pod ścisłą ochroną i w związku z tym objętych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra, zakazem płoszenia. W tym roku, na własny koszt, zlecimy profesjonalną inwentaryzację. Zgodnie z obowiązującym prawem miał to zrobić urząd ale zlekceważył ten obowiązek. W związku z tym urzędowi pozostanie wykonanie inwentaryzacji chiropterologicznej, herpetologicznej i entomologicznej. Zgodnie z prawem te dokumenty mają być sporządzone przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Co do kolejnych kroków, będziemy o nich informować opinię publiczną. 


Krzysztof Kurpiecki

Iława 01.02.2021


PS (do osób zainteresowanych życiem politycznym i mające różne preferencje wyborcze). 

Co do wyboru posła, reprezentującego naszą sprawę, wszelkie ewentualne pretensje biorę bezpośrednio na siebie. Jako że wszystko może być obecnie polityczne, nie da się wybrać nikogo całkowicie neutralnego. Zwłaszcza że posłów i posłanek mających biura poselskie w Iławie nie jest wielu. Jednak myślę że Poseł Artur jest wyborem dobrym, rzekłbym – centrowym. Promuje on idee wolnościowe ale też „daje na Owsiaka”. Nie należy do żadnej opcji, która dotąd rządziła więc na pewno nikomu nie zaszkodził. Ze swojej praktyki samorządowej dobrze zna mechanizmy budżetów obywatelskich. A co ważniejsze, jest rozpoznawalny z uwagi na obecność w popularnych programach i aktywność w parlamencie. No i zechciał zainteresować się tą sprawą.


Case Study_na strone.pdf
Petycja_do_Rady_tekst_petycji.pdf

Aktualizacja 18.01.2021

Poprzez 5 miesięcy nikt nie zgłosił uwag do naszego case study więc wykorzystane zostanie w niewiele zmienionym kształcie. Poniższy link do szkicu został wyłączony a dokument pojawi się w ostatecznej wersji w lutym

Pomimo tego że wskazaliśmy wiele alternatywnych lokalizacji miejskich, a także oferowaliśmy wyszukanie terenów prywatnych i przeprowadzenie negocjacji z ich właścicielami, nie została podjęta żadna próba zmiany umiejscowienia wybiegu. Zorganizowanie przetargu przez Urząd Miasta uważamy za ostateczne potwierdzenie niechęci do znalezienia rozwiązań kompromisowych. Szkoda że nie udało się rozwiązać sprawy na drodze współpracy. 

Informacje o naszych kolejnych działaniach w sprawie Bagienka przedstawimy opinii publicznej dnia 2.02.2021.

Aktualizacja 14.08.2020 Krótkie podsumowanie wydarzeń. Case study: Jak przeprowadzić Budżet Obywatelski wbrew obywatelom. Szkodząc przyrodzie. Przykład z Iławy.  (wersja szkicowa) Link do pdf: https://drive.google.com/file/d/1jJo-JEkK_3MdLdn8xZIqDvkpIJ0fSQ7s/view?usp=sharing


Aktualizacja 1.08.2020 

Na stronie Urzędu Miasta pojawiła się informacja że będą robić przetarg na wykonanie wybiegu dla psów (http://www.ilawa.pl/page/11,Aktualnosci.html?id=942) 

Czyli sytuacja prawna i praktyczna nie zmieniła się od lutego. Miasto chce wybudować wybieg na Bagienku. Nie zmieniło lokalizacji, nie przeprowadziło wszystkich wymaganych prawem ekspertyz ekologicznych. Urząd Miasta uzyskał tylko pozytywną opinię od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) i zrobił ekspertyzę botaniczną. 

Mówiąc prosto – dostał dokument od urzędu zajmującego się odpadami i ich wpływem na środowisko (WIOŚ) i opinię od naukowców zajmujących się roślinami.

O ile wiadomo, UM w Iławie nie zlecił wszystkich ekspertyz na które wskazywał urząd zajmujący się ochroną przyrody – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ). Czyli nie posiada, wymaganego prawem, raportu inwentaryzacji przeprowadzonej przez naukowców zajmujących się zwierzętami, między innymi przez ornitologów.  

Zwykłym ludziom WIOŚ może się pomylić z RDOŚ ale są to całkowicie różne urzędy. WIOŚ zajmuje się śmieciami, RDOŚ przyrodą. 


Aktualizacja 11.04.2020 

Inwentaryzujemy sami. Oto zaobserwowane lub usłyszane gatunki ptaków na iławskim Bagienku kilka tygodni temu - wystarczył 10 minutowy spacer i nagranie odszyfrowane z pomocą ornitologa (na 12 wymienionych tu gatunków 9 jest w Polsce objętych ścisłą ochroną gatunkową, a jeden z nich ma takie zalecenia ze strony Polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody). Więcej szczegółów tutaj: https://www.facebook.com/swuj1/posts/1362441377299599?__xts__[0]=68.ARDZGInZNViCrLiciStPpNSMRfEgdxl4ScvRmisX-BHGstJGVMItFzkrbXKDl93lf11eNOzc5nyWTtmBmMHtXSy6MEFdLmLCQOf05sDIudaTkdRdcpvLWFr5-fOOSCVceRzNguO6QNlSKHk2k-nV6wNxWacSr_6x6vgKsJU1t-SsmyKM0rMW_5fB-28tgb44kTT-gbstIKpbo7hXnkguo6RTfTanmhygCv5L2_lLrNiXHAEY-R218HA6e82fkxOKUScmaQ36OpA4h21v-jPxQd0RyR3ok7rd6fCMiUCGEJzhV2wwg8iFGV1g0eo8YtL8ECz-8QEgnTYMrHO6SRgbAjk3U0UJ&__tn__=-R 

Aktualizacja 11.03.2020 Przechodzimy do działań rozwojowych na Bagienku. Inteligentny projekt, design thinking i udział mieszkańców w kształtowania własnego otoczenia. Więcej na blogu: https://kurpiecki.blogspot.com/2020/03/przechodzimy-do-dziaan-rozwojowych-na.html 

Design Thinking. Photo by You X Ventures on Unsplash 

Aktualizacja 24.02.2020

W załączeniu pismo z Dyrekcji Ochrony Środowiska, które otrzymał Urząd Miasta w Iławie, nakazujące przeprowadzenie trwających co najmniej rok ekspertyz ekologicznych, przed przeprowadzeniem inwestycji, tego rodzaju jak omawiana, na terenie Bagienka.  

W załączeniu także punkty które poruszyłem dziś na Radzie.

✔ Ustawienie tu wybiegu nie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca.

✔ Prawo zakazuje właścicielowi terenu tzw. immisji - zakłócania życia mieszkańcom przyległych parceli.

✔ W IBO nastąpiła prywatyzacja zysków i uspołecznienie kosztów.

✔ Mniejszość nie może bronić się przed skutkami źle skonstruowanych procedur demokratycznych.

✔ Zmienimy ustawę o samorządach w kwestii budżetów obywatelskich tak aby w przypadkach konfliktowych projektów sugerowano konsultację ze stroną potencjalnie najbardziej poszkodowaną.

✔ Teren Bagienka będziemy chcieli objąć wkrótce jedną z form ochrony przyrody jaką jest ogłoszenie go użytkiem ekologicznym.


Wybieg dla psów – tak, ale nie tu. Budżet obywatelski - tak. Użytek ekologiczny – tak.


pismo_RDOS_do_UM_Ilawa2.pdf
informacja_dla_radnych_mediow.pdf

Aktualizacja 22.02.2020 Poniżej ulotka którą dziś mogą przeczytać mieszkańcy. A krótka refleksja osobista na blogu kurpiecki.blogspot.com 

Aktualizacja 18.02.2020 Dziś odbyły się rozmowy w Ratuszu. W obecności mediów. Stanowiska raczej nie uległy zmianie ale wspólnie zostawiliśmy sobie kilkanaście dni na znalezienie innych, możliwych, lokalizacji/rozwiązań. Poniżej na zdjęciu z ilawa.wm.pl nasza reprezentacja. 

---informacja przesłana do mediów 19.02: 

Nasza reprezentacja, delegacja mieszkańców, widoczna jest na załączonym zdjęciu z portalu ilawa.wm.pl . Nie wiemy czyim reprezentantem jest Pan Andrzej siedzący po mojej prawej stronie, obok przedstawicieli Czterech Łap.

Prosimy o nie łączenie wypowiedzi Pana Andrzeja ze stanowiskiem naszej delegacji mieszkańców.

Dziękuję.

Pozdrawiam,

Krzysztof KurpieckiAktualizacja 11.02.2020 Pan Burmistrz zaprosił nas na rozmowy. Zgodnie z jego życzeniem sformowaliśmy delegację. Więc jak tylko uda się ustalić termin będziemy starali się spotkać i ustalić rozwiązanie korzystne dla nas wszystkich. Jeśli wspólnie damy sobie czas na poszukiwanie rozwiązań, nie będziemy, w tym okresie, przechodzić do czynnej akcji protestacyjnej.

Krótki komentarz, link do filmu ze spotkania na Bagienku w piątek, a także dodatkowe, mniej istotne informacje na blogu: kurpiecki.blogspot.com 

Aktualizacja 06.02.2020

Niestety nasza uprzejma prośba do władz, poparta jednoznaczną opinią mieszkańców okolicy i argumentami, w tym ekologicznymi, nie zadziałała. W związku z tym przechodzimy do fazy działań aktywnych. Poniżej ulotka, którą otrzymali mieszkańcy wokół Bagienka i dziennikarze w Iławie.

Fundusze na oprawę manifestacji i rozpowszechnianie naszych argumentów wśród mieszkańców Iławy,  zaczniemy zbierać po 10 lutym. Jeśli władza nie zdecyduje się jednak poszukać właściwszej lokalizacji dla wybiegu dla psów. Szczegóły wkrótce na https://www.swuj.pl/bagienko  

Aktualizacja 30.01.2020

Władze Iławy rozpoczynają ostrzeliwanie swoich własnych stóp. Jako modelowy przykład wybiegu dla psów podali Zieloną Górę gdzie Miasto, właśnie pod wpływem opinii mieszkańców, przeniosło jego lokalizację. A za konsultacje społeczne uważają pokazanie mieszkańcom miejsca na Bagienku w którym ten wybieg ma się znaleźć. Szczegóły na blogu: https://kurpiecki.blogspot.com/Aktualizacja 27.01.2020

Na filmie poniżej kilka słów o tym, że wybieg dla psów powinno się zrobić tam, gdzie nie przeszkadza innym ludziom. Pomysł, żeby mniej niż 5% mieszkańców Iławy i pośpiesznie podjęta decyzja urzędników zdecydowało o tym, żeby narobić problemów ludziom, którzy tego nie chcą, a nawet nie słyszeli o takich planach, nie jest dobry.

Jak byście Państwo się poczuli, gdyby pod waszym domem władza znienacka zdecydowała, że zamiast terenu rekreacyjnego, między innymi dla seniorów i osób niepełnosprawnych ma powstać wybieg dla psów? W takiej sytuacji są właśnie mieszkańcy okolic Bagienka.

Napisaliśmy także do Radnych Miejskich pismo zwracające uwagę na tą dziwną sytuację oraz z prośbą o wsparcie, gdyby władza zdecydowała się dalej forsować ten pomysł. No i władza niestety się zdecydowała. Chcą, zdaje się, skłonić mieszkańców do zaakceptowania tej lokalizacji przez opowiadanie bajek, że co prawda na razie powstanie wybieg ale w przyszłości to już na pewno coś dla ludzi. Tyle że nie ma na to ani planów ani zabezpieczonych pieniędzy. Mieszkańcy takie opowieści słyszą co najmniej od kilkunastu lat. Nie wiem jak oni tam w Ratuszu liczą, że to im się opłaca. Ale ok, wkrótce przejdziemy do kolejnych działań.

Osoby i organizacje, które zechcą wesprzeć opinię mieszkańców podczas przyszłych działań prosimy o kontakt na e-mail: swuj20@gmail.com

Odezwiemy się do Państwa gdy mieszkańcy już zdecydują co do dalszych kroków.

Wersja tekstowa  tego co jest na filmie, tutaj: https://kurpiecki.blogspot.com/2020/01/bagienko-ciag-dalszy-z-hyde-park-w.html

Aktualizacja 24.01.2020

Sprawą zainteresowały się media. Informacje na temat naszej ankiety były podane w Meloradio Iława i w serwisach internetowych:

http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/59930-ilawa-nie-chca-wybiegu-dla-psow-przy-bagienku-czy-nalezy-zmienic-lokalizacje-zwycieskiego-projektu-ibo

http://ilawa.wm.pl/628802,Klotnia-o-IBO-Kto-protestuje-w-sprawie-wybiegu-dla-psow-na-quotbagienkuquot.html

Wysłaliśmy też pismo informacyjne do radnych żeby wiedzieli o co chodzi, z pierwszej ręki. Teraz czekamy na  jakąkolwiek reakcję władz.

Pojawiły się zarzuty ze strony jednego z projektodawców wybiegu. Odpowiedziałem na nie tutaj: https://kurpiecki.blogspot.com/2020/01/bagienko.html Nie walczymy przeciwko wybiegowi jako takiemu. Prosimy tylko miasto o zmianę lokalizacji. Pomysł żeby zrobić to na Gdańskiej był niefortunny i , co wyraźnie widać, podejmowany w biegu, więc rozsądnie byłoby się z niego po prostu wycofać. Mieszkańcy byli przekonani że ma tutaj być strefa seniora, o której mowa np, w tym artykule: http://ilawa.wm.pl/526385,Rozpoczely-sie-prace-wokol-bagienka-na-Gajerku-Woda-z-ul-Jasielskiej-ma-zapelniac-oczko-wodne.html , czy tutaj: http://ilawa.wm.pl/445176,Bagienko-na-Gajerku-ciagle-czeka-na-madra-inwestycje.html 


Dziękujemy za odpowiedzi. Zakończyliśmy zbieranie głosów.  Mamy ważnych 188 ankiet. Pełne wyniki ankiet na 17.01 będą opublikowane w niedzielę/poniedziałek, na  stronie wyniki i na wywieszonych  ogłoszeniach. Na pytanie czy "zgadzam się na postawienie na bagienku wybiegu dla psów z ogrodzeniem" ponad 95% głosujących, z odpowiadających TAK lub NIE, odpowiedziała NIE. Mieszkańcy nie chcą wybiegu dla psów na Bagienku.

Informację tą dostarczyliśmy do władz miasta (na podstawie 166 ankiet, procentowo wyniki były prawie identyczne). Głos mieszkańców jest jasny i będziemy starać się jak tylko możemy aby został uwzględniony. Więcej informacji na tej stronie w niedzielę/poniedziałek.

Wszystkich którzy chcą aktywnie włączyć się w akcję promowania zdania mieszkańców okolic Bagienka proszę o wysyłanie danych kontaktowych na adres; swuj20@gmail.com lub sms na numer w Play 576 697 551. 

Na razie, do 31.01 (według harmonogramu IBO) trwa "ocena realizacji wdrożenia budżetu obywatelskiego". Potem w każdej chwili władze mogą ten projekt zacząć wdrażać i nie będzie poddawane to żadnemu głosowaniu radnych. Zachęcam więc do aktywności i szukania wsparcia wśród znajomych czy znanych Państwu organizacji w Iławie. Po to aby udało się przenieść ten wybieg w inne miejsce, nie przeszkadzające ludziom. Informacje będziemy podawać tutaj na bieżąco. 

A po rozmowach z mieszkańcami wierzymy że na Bagienku uda nam się w końcu zrobić coś dla ludzi. Tak aby zadowoleni byli mieszkańcy i tutejsza przyroda.


Szanowni mieszkańcy okolic Bagienka,


        Kilka lat temu krążyła plotka że na Bagienku chcą postawić bloki mieszkalne. Obecnie chcą tutaj urządzić wybieg dla psów. I jak dotąd nikt większości mieszkańców nie zapytał co sądzą na ten temat. Więc postanowiliśmy zapytać Państwa o opinię. 

Teren Bagienka sklasyfikowany jest jako teren funkcjonalny – tereny zieleni urządzonej  czyli w każdej chwili ktoś może to zabetonować chodnikami i postawić budynki usług z zakresu drobnego handlu i gastronomii. A to jedno z niewielu, jeszcze niezabetonowanych miejsc w Iławie.

Dane w załączonej ankiecie zbierane są w celu poznania opinii mieszkańców okolic Bagienka i ewentualnemu okazania ich władzom miasta Iławy w celu wpłynięcia na ich decyzje, tak aby były zgodne z opiniami mieszkańców. A także okazane mediom, gdy zajdzie taka potrzeba. ale bez prawa kopiowania i publikacji.Dane zbierane są przez Krzysztofa Kurpieckiego, zamieszkałego na ulicy Gdańskiej 2D/17 w Iławie. Dane nie zostaną udostępnione żadnym innym podmiotom oprócz wymienionego. Dane zostaną zabezpieczone tak aby pozostały poufne. Każdy ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych.

W Iławskim Budżecie Obywatelskim zwyciężył projekt „Wybieg dla Psów” zlokalizowany na bagienku na Gdańskiej. Czyli pod naszymi blokami. https://ilawa.budzet-obywatelski.org/projekt/7824 

Wielu mieszkańców nad Bagienkiem, ma psy, spaceruje tu z nimi i nikt nie robi z tego problemu ale zjeżdżanie się tu psów i właścicieli z całego miasta to nie jest dobry pomysł. Od tego są inne tereny, a nie miejsce pod czyimś blokiem. I to w dodatku miejsce unikalne pod względem ekologicznym. Także myślę że zaproponowanie pomysłodawcom i Miastu innych terenów, pod ten projekt, jest dobrym rozwiązaniem. O tym jakich terenów, wkrótce. Lokalizacja wskazana pierwotnie przez pomysłodawców wybiegu - tereny przy Skarbku, była bardzo dobrym pomysłem .

Taki wybieg na Gdańskiej wiąże się z niedogodnościami dla mieszkańców. Pozbawi nas możliwości spokojnego spaceru. Nasze dzieci radości z jazdy na sankach. Utrudni nam parkowanie. Szczekanie od rana do wieczora nie pozwoli skupić się podczas nauki czy pracy. Nie pozwoli odpocząć. Dodatkowy hałas wynikający z ciągłego ruchu nowych samochodów. Będziemy mieli do czynienia z notorycznym brakiem miejsc parkingowych dla mieszkańców, bo te będą zajmowane przez przyjeżdżających z zewnątrz właścicieli psów. Zostanie również zadeptana miejscowa przyroda. A na krwi psów rozmnożą się w okolicy komary.

Poniżej również analiza ekologiczna, która jasno wskazuje że z uwagi na zamieszkiwania tutaj gatunków prawnie chronionych, tego rodzaju obiekt jak wybieg dla psów nie może być tu legalnie urządzony.

W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców czy ten wybieg tutaj to dobry pomysł czy też może się z nim nie zgadzają? Ankieta powyżej.

A jeśli mimo tego zrobią ten wybieg to czy zainteresowani będą Państwo walką o odszkodowania? (ankieta poniżej)

Jeśli mają Państwo propozycje co do form rozwiązania problemu, protestów lub inne, proszę o nadsyłanie propozycji lub kontakt osobisty

A potem spróbujemy po sąsiedzku zadbać o to żeby Bagienko i otoczenie poczyścić, tak aby przyjemnie tu było wypoczywać. I będziemy czuwać żeby nikomu nie przyszło do głowy tego zabetonować. Z czym wiele razy w Iławie już mieliśmy do czynienia.


Krzysztof Kurpiecki

ul. Gdańska 2D/17 

(można propozycje wrzucać do skrzynki)


tel: 576 697 551

e-mail: swuj20@gmail.com

ANALIZA EKOLOGICZNA

Bagienko – to ostoja środowiska naturalnego w mieście i ostatnia wyspa przyrodnicza w zabetonowanej Iławie. Chcemy zrobić wszystko, by nadal nią pozostała. Dlaczego?

Ludzie starają się wydrzeć przyrodzie jak największą przestrzeń i przystosować tylko do potrzeb własnego gatunku. Gdy w miejscu tak urokliwym jak „bagienko” na Gdańskiej pojawi się wybieg dla ludzkich pupili – czworonogów – musimy się liczyć z tym, że zamieszkujące tu dotychczas gatunki bezpowrotnie stracą swoje siedlisko.

W niewielkimi zbiorniku wodnym żyją gatunki owadów, których rozród uwarunkowany jest wyłącznie obecnością wody w tym miejscu – czystej wody, która po wprowadzeniu zmian – zostanie przesączona psimi odchodami, gdzie miejsce znajdą liczne baterie i pasożyty, zagrażające również zdrowiu ludzi. Zagrożone będzie tu także bytowanie wszelkiego ptactwa – bo obecność drapieżników je stąd po prostu przepędzi. To również miejsce zamieszkane przez chronione w Polsce prawem nietoperze.

Warto podkreślić także ważną rolę zapylaczy, które dbają o rozwój wielu roślin: pszczoły, trzmiele, a także kolorowe chrząszcze i koniki polne, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy na terenach zielonych utrzymywane są fragmenty porośnięte roślinnością łąkową, koszone dopiero po przekwitnięciu kwiatów i wydaniu nasion. Czy tak będzie, gdy powstanie tu wybieg dla psów?

Olbrzymi hałas, który będzie towarzyszył psim wycieczkom oznaczał będzie również zanik tak lubianych przez mieszkańców okolicznych domów czy bloków rechotu żabek (płazy również utracą swoje siedlisko – jedyne w tej okolicy). 

Według biologów, ekologów i urbanistów – za wszelką cenę nie należy przekształcać pozostałych jeszcze gdzieniegdzie w zurbanizowanym terenie fragmentów naturalnych środowisk i nadawać im wyglądu tradycyjnych parków, usuwając roślinność, likwidując zagłębienia i wzniesienia, osuszając, kosząc czy wysypując białym grysem. 

Najważniejszym zadaniem do spełnienia i warunkiem utrzymania przyrody na terenach zurbanizowanych jest więc zahamowanie procesu dewastacji takich miejsc i zapewnienie im skutecznej ochrony. Wszystkie tak zwane nieużytki, które w rzeczywistości stanowią istne oazy życia, powinny zostać wpisane do planu zagospodarowania przestrzennego jako obszary chronione.

Głębiej zainteresowanych tematem zapraszam do zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego Iławy. (http://bip.umilawa.pl/system/obj/11791_MPZP_MIASTA_ILAWY_2018.pdf )

Teren Bagienka oznaczony jest jako B-ZP5 (http://bip.umilawa.pl/system/obj/11793_za_C4_B9_E2_80_9A.1_ark.B.jpg ) . Czyli zaklasyfikowany jest jako teren funkcjonalny – tereny zieleni urządzonej (§50 planu) czyli w każdej chwili ktoś może to zabetonować chodnikami i postawić budynki usług nieuciążliwych z zakresu drobnego handlu i gastronomii. Może warto pomyśleć o zmianę klasyfikacji na ZN czyli zieleń naturalną? Wtedy nikt o postawieniu budynków nie pomyśli. Albo po prostu stworzyć tu specjalny obszar chroniony. Wszystko jest do dyskusji.

Bagienko jest także zbiornikiem retencyjnym według projektu opisanego tutaj: http://www.ilawa.pl/page/392,Poprawa-systemu-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenie-miasta-Ilawy.html Jest tutaj zbudowany zespół podczyszczający (osadnik i separator), czyszczący wodę z kanalizacji opadowej. Ale na ile jest to efektywne  np. w stosunku do substancji używanych do odladzania jezdni, np. chlorków, to trzeba będzie zbadać. A oczywistym jest że zbyt duże stężenie tego w wodzie może mieć negatywny wpływ na zwierzęta i rośliny. 
Bagienko - Zielone Serce Iławy

A to zdjęcie wisi przy drzwiach sąsiadki, Pani Elżbiety. Tak to kiedyś wyglądało.

A poniżej Bagienko z góry. Nagrane rok temu zabawkowym dronem przy okazji zabaw syna ze śniegiem. Więc jakość nie jest profesjonalna.

Zdjęcia z sadzenia drzew w czynie społecznym. Niestety obecnie zżarła je huba i chyba niedługo będą wycinane. To i więcej zdjęć na Iławskiej Kronice Cyfrowej: http://ikc.biblioteka.ilawa.pl/items/index/keyword=Gda%C5%84ska/ 

Bagienko. Iława. Gdańska, Kętrzyńska, Nowomiejska, 2020