Lasy

Aktualizacja 01.10.2021

Projekt ściemniania i lania wody. Jak Iława wyda 100 mln złotych na Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. Propozycje do konsultacji w sprawie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Skrót tego co jest w MPA, a czego nie ma, choć być powinno. Na filmie poniżej.

Szczegóły proponowanych zmian na www.klip.ilawa.pl


Aktualizacja 20.04.2021.

Zapraszamy na stronę naszego ruchu społecznego KLIP - Kocham Las i Planetę. Tam więcej o propozycjach wyłączenia części naszych lasów spod wycinek. I o certyfikatach. Czekamy na wasze propozycje - jakie miejsca chcecie zachować w celach rekreacyjnych, a które dla rozwoju nie niepokojonej natury. www.klip.ilawa.pl

Aktualizacja 24.02.2021

Problem nocowania w lesie rozwiązany. Już niedługo będzie można rozbić sobie namiot w lesie, także wokół Iławy. Więcej informacji pod linkiem. https://www.facebook.com/Ilawski/posts/222500276274819

A my będziemy mogli się skupić na stworzeniu Leśnych Kompleksów Promocyjnych w naszych pięknych okolicach.

LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE IŁAWA - SUSZ. PETYCJA.

   • Chcesz biwakować za darmo w lasach wokół Jezioraka? I to bez zbędnych formalności?

   • Uważasz, że więcej edukacji leśnej to dobry pomysł?

   • Chcesz żeby Iława i okolice rozwijały się turystycznie?


Podpisz petycję do Dyrektora Lasów Państwowych o ustanowienie w naszym regionie Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Nie tylko na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego ale także w lasach wokół Iławy. Kliknij tutaj: PETYCJA

Inne regiony leśne w Polsce już to mają. Iława i okolice też na to zasługują.

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) to inicjatywa korzystna dla wszystkich. Zarówno dla mieszkańców naszych okolic jak i dla turystów ciekawych przyrody.


Korzyści z LKP:


   • Bezpłatne biwakowanie w lesie. Bez uciążliwych formalności. Jeśli nasze lasy przystąpią także do programu pilotażowego bushcraft i surwiwal.

   • Więcej ciekawej edukacji leśnej. W LKP powstają zielone szkoły czasem nawet z noclegami.

   • Być może więcej ścieżek dostosowanych do seniorów, niepełnosprawnych i dzieci. Dzięki częstszemu przebywaniu w lasach wszyscy będziemy zdrowsi i szczęśliwsi.

   • Wsparcie dla badań naukowych w naszych lasach.

   • Korzyści dla naszych leśników. W LKP testuje się nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną.

   • LKP to bardzo dobre forum współpracy leśników ze społeczeństwem.

   • Piękne i zdrowe lasy.


Jak piszą Lasy na swojej stronie

"Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa. Jedynym odpowiednikiem w Europie jest szwedzka koncepcja lasu modelowego, a poza Europą – podobna, nieco wcześniejsza inicjatywa kanadyjska. Pomysł tworzenia LKP spotkał się z uznaniem wśród europejskich leśników i naukowców."


O tym jak LKP wyglądają w praktyce przeczytać można w opracowaniu Krzysztofa Fronczaka "LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE. Las w dziewiętnastu odsłonach" dostępnym na stronie Lasów Państwowych:

https://www.lkplasyrychtalskie.poznan.lasy.gov.pl/documents/391839/0/Opracowanie+szczeg%C3%B3%C5%82owe.pdf/80e2ca30-d7f5-4587-b608-1763c49ea2b3

Poniżej fragment ze strony 14 (podkreślenie własne).

Leśne kompleksy promocyjne są swoistym manifestem trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, pieczętują ostateczne już odejście od koncepcji tzw. lasu normalnego, na której wychowały się poprzednie pokolenia leśników. To oryginalna, rodzima idea szerokiego promowania wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, której jedynym odpowiednikiem w Europie jest co najwyżej szwedzka koncepcja lasu modelowego, a poza Starym Kontynentem – podobna, nieco wcześniejsza inicjatywa kanadyjska (to w Kanadzie zrodził się projekt lasu modelowego). Nie sposób przy tym nie podkreślić niezwykle istotnego, edukacyjnego aspektu tego bezprecedensowego przedsięwzięcia i szerokiego otwarcia lasu dla społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Mając i to na uwadze, śmiało można powiedzieć, że to klasyczna inwestycja w przyszłość, w myśl znanego porzekadła, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Edukujemy zatem od małego...

Skąd pomysł na LKP?

Jakiś czas temu wpadło mi do głowy żeby pojechać z synami na biwak. Tak po prostu rozbić sobie namiot na leśnym polu biwakowym, jak za dawnych czasów. Znalazłem takie pola w okolicy na oficjalnej stronie Lasów – www.czaswlas.pl i podjechałem do jednego z nich zobaczyć jak to wygląda z bliska. Przywitała mnie tabliczka – Zakaz Biwakowania. Zdziwiony sytuacją zapytałem Nadleśnictwa w Iławie i Suszu czy mają jakiekolwiek bezpłatne leśne pola biwakowe. I okazało się że nie. Są na terenie lasów pola prywatne na których można, za opłatą, biwakować ale poza sezonem są nieczynne, a w sezonie często zatłoczone. A ja szukałem czegoś bardzo wyciszonego. Żeby móc poczuć kontakt z naturą i zapewnić dzieciom trochę przygody.

Zapytałem nasze Nadleśnictwa (Iława i Susz) o indywidualne pozwolenie na biwak. Niestety się nie dało. Napisałem nawet do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (anonimowo, nie podając nawet o jaki obszar chodzi, żeby nie robić nikomu problemów) z prośbą o informacje jak to można załatwić. Okazuje się że się nie da. Nie mogę jechać z synami na biwak do lasu. Ta sytuacja kompletnie mnie zaskoczyła. A wydawało się na początku że to taka prosta i naturalna sprawa.

Skoro nie można to zacząłem szukać rozwiązania i okazało się że takie jest. W poprzednim roku Lasy Państwowe uruchomiły pilotażowy program bushcraft i surwiwal. W ramach programu wyznaczone zostały w Polsce tereny na których można biwakować pod warunkiem że wyśle się informację o miejscu biwaku do Nadleśnictwa. Ot tak, po prostu*. Ale w naszej okolicy nie ma takich miejsc. Do programu mogą zgłaszać się nadleśnictwa ale tylko takie na których terenie ustanowione są Leśne Kompleksy Promocyjne. A LKP ustanawia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w drodze zarządzenia (art. 13b, ust. 1 ustawy o lasach). Takich LKP jest w Polsce 25, w tym jeden w Olsztynie.

Więc sprawa jest, teoretycznie, prosta. Abyście mogli wyskoczyć z dziećmi na biwak do lasów wokół Jezioraka, trzeba namówić Dyrektora Lasów Państwowych na ustanowienie tu Leśnych Kompleksów Promocyjnych, a potem namówić nasze Nadleśnictwa do przystąpienia do programu bushcraft i surwiwal. Takie jest prawo i nie ma innego wyjścia. Jeżeli pomożecie waszymi głosami i podpisami pod petycją, szansa będzie większa.

Dlatego zapraszam serdecznie do podpisania petycji. Na LKP skorzystamy wszyscy, a tak niewiele trzeba aby takowe powstały.

Oczywiście poinformowałem wspomniane Nadleśnictwa że będę działał w sprawie ustanowienia LKP. Nie zwracałem się do nich o oficjalne poparcie, nie chcąc stawiać naszych Nadleśnictw w potencjalnie niekomfortowej sytuacji wobec ich jednostki nadrzędnej.

Kliknij tutaj: PETYCJA


29.06.2020

Krzysztof Kurpiecki

*W granicach obszarów objętych pilotażowym programem bushcraft i surwiwal można biwakować w dowolnym miejscu w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa (wystarczy je tylko uprzedzić o tym zamiarze pocztą elektroniczną). Biwakujący będą musieli potem przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (z ang. nie zostawiaj po sobie śladów).

Nie wydaje mi się aby na naszych terenach skorzystało z tej formy wypoczynku więcej niż 100 osób rocznie. To nie jest masowa turystyka bo dla większości ludzi nocowanie w lesie, zwłaszcza bez ogniska, w terenie gdzie mieszkają wilki, nie jest preferowaną formą relaksu. Gdyby jednak okazało się że staje się to bardziej popularne i zaistnieje ryzyko nadmiernego płoszenia zwierząt trzeba będzie ten ruch uregulować bardziej restrykcyjnie.

O akcji napisały już czołowe media w regionie. Gazeta Kurier Iławski, Portal Infoiława, Gazeta Iławska (portal i miesięcznik papierowy) i portal Gazety Olsztyńskiej. Temat pojawił się również na antenie Meloradia i Antyradia.

W celu poznania większej ilości szczegółów dotyczących LKP gorąco zachęcam do przeczytania choćby wstępu wspomnianego opracowania "LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE. Las w dziewiętnastu odsłonach". Poniżej fragment ze strony 20.


"Przed leśnymi kompleksami promocyjnymi postawiono następujące zadania:


 • wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych oraz kierunków zachodzących w nim zmian;

 • prowadzenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, zmierzającej do zachowania naturalnej zmienności przyrody leśnej lub jej odtworzenia;

 • ścisła integracja czynników ekonomicznych z wymogami ochrony przyrody i krajobrazu; analiza zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, określanie przyczyn występujących deformacji;

 • szczegółowe rozpoznanie warunków geologicznych, glebowych, klimatycznych, hydrologicznych i siedliskowych, co służyć ma opracowaniu nowych planów urządzenia lasu lub dostosowaniu już istniejących do nowych zasad;

 • w dążeniu do restytucji zbiorowisk przyrodniczo zdegradowanych i zniekształconych, w celu przywrócenia ich zgodności z siedliskiem, szczególne preferencje przyznaje się sukcesji naturalnej;

 • trwałe zachowanie lub odtwarzanie walorów lasu metodami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod leśnej inżynierii ekologicznej jako sposobu postępowania prowadzącego do wzrostu naturalności, różnorodności biocenoz leśnych, regeneracji, rehabilitacji lub restytucji ekosystemów i ich zrównoważenia w warunkach gospodarczych lasu wielofunkcyjnego;

 • integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody;

 • promowanie wielofunkcyjności lasu;

 • wypracowanie na użytek Lasów Państwowych i innych zarządców lasów rozwiązań modelowych, wytyczonych polityką ochrony zasobów leśnych;

 • edukacja leśna społeczeństwa z wykorzystaniem tworzonej w LKP infrastruktury (izb edukacyjnych, ścieżek przyrodniczoleśnych itd.) oraz dokształcanie Służby Leśnej na wzorcowych powierzchniach gospodarczych;

 • rozwój zaplecza turystycznego.

Wyraźnie rysuje się tu podział na zadania o charakterze technologicznym, badawczym i edukacyjnym. Te pierwsze mają związek z samą „techniką” ochrony różnorodności biologicznej (szerzej – ochrony przyrody) i promocją bezpiecznych dla środowiska sposobów prowadzenia prac leśnych. To za ich sprawą możliwe staje się zachowanie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego, restytucja zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów leśnych, co w konsekwencji sprawia, że las może korzystniej wpływać na środowisko człowieka. Mieszczą się w tym takie zagadnienia, jak np. stosowanie sposobów pozyskania drewna, które nie zagrażają różnorodności biologicznej i pozostałym składnikom lasu. Chodzi też o to, aby w drzewostanach szczególnie cennych ochrona różnorodności i złożoności biologicznej miała priorytet przed korzyściami płynącymi z pozyskania drewna, aby na przykład upowszechniała się praktyka pozostawiania w drzewostanach przewidzianych do odnowienia przez użytkowanie rębne części starych drzew aż do ich biologicznej śmierci jako ważnych siedlisk biocenotycznych. To również sposoby utrzymania w należytym stanie i rozwój małej retencji śródleśnej czy zachowanie w stanie naturalnym wartościowych biocenoz, tzw. użytków ekologicznych. Ważna rola przypada naukom leśnym i doświadczalnictwu leśnemu. Placówki badawcze znajdują w leśnych kompleksach promocyjnych wartościowego partnera. To tu przecież testowane i wdrażane mogą być innowacyjne technologie, tu w pierwszej kolejności weryfikować można w praktyce naukowe hipotezy, tu przede wszystkim można zbadać skutki przyrodnicze i ekonomiczne proponowanych przez naukowców zmian w sposobach gospodarowania w lesie. W roli specyficznego rozsadnika myśli naukowej z powodzeniem mogą wystąpić wchodzące w skład LKP leśne zakłady doświadczalne. Współdziałając z macierzystymi wydziałami leśnymi akademii rolniczych, dysponują znaczącym potencjałem naukowo-dydaktycznym, który z jednej strony predestynuje do realizacji zadań na rzecz LKP, z drugiej zaś otwiera pole do propagowania za pośrednictwem LKP w całej strukturze Lasów Państwowych osiągnięć własnych, wyników badań, efektów wdrożeń itd. Wreszcie zadania edukacyjne. Rozpatrywać je można w dwóch aspektach: LKP jako droga do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji pracowników leśnictwa (Służby Leśnej, personelu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej), ale też przedstawicieli pracującego na rzecz Lasów Państwowych otoczenia gospodarczego (zakładów usług leśnych), czy też LKP jako miejsce edukacji leśnej szerokich rzesz społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jest to funkcja, której znaczenie trudno przecenić."


I jeszcze fragment ze strony 15:

"W skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą całe nadleśnictwa Lasów Państwowych, rzadziej ich części – obręby. LKP nie mają wyodrębnionej administracji – ta spoczywa w gestii nadleśnictw, znajdujących się pod nadzorem właściwych terytorialnie regionalnych dyrekcji LP. Dotychczasowa działalność oraz aktywna i – jak się okazało – skuteczna promocja ochrony przyrody sprawiły, że w powszechnej świadomości obszary te zaczęły funkcjonować jako swoiste „parki narodowe” Lasów Państwowych. "

Dla ciekawych dodam że np. na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, nie obowiązuje żaden plan ochrony przyrody. Co można sprawdzić na rządowej stronie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.58 Były takie plany około 10 lat temu roku ale nic z nich nie wynikło: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/dolne_menu-podstawy_prawne-projekt_planu_ochrony_pkpi.html , http://www.parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/upload/browser/poj/Plan_ochrony_OSOP_Lasy%20I%C5%82awskie%20wersja%20ostateczna.pdf (tutaj planowano np. ustanowienie wielu użytków ekologicznych, a w rezultacie jest tylko Czaplak)

I suplement dla wszystkich zainteresowanych ekologią i ochroną lasów. Ważny artykuł sprzed kilku dni. Umieszczony na rządowym portalu dotyczącym nauki:

Jeśli chcemy chronić europejskie lasy, musimy wspierać również ich otoczenie i naturalne procesy regeneracji – postulują na łamach prestiżowego "Science" naukowcy, m.in. z Polski, podsumowując "leśny" wątek w nowej, unijnej strategii różnorodności biologicznej do 2030 r.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82824%2Cnaukowcy-chronmy-lasy-wspierajac-ich-otoczenie-i-naturalne-procesy

Zapraszam też na spacery i wycieczki z Iławskim Przewodnikiem Leśnym: https://www.przewodnik.ilawa.pl/

Chcesz pomóc. Napisz:

swuj20MALPISZONgmail.com

(oczywiście malpiszona zastąp @ )

Dane zbierane są tylko na potrzeby tej petycji. Dane nie będą udostępnione osobom trzecim ani użyte do jakichkolwiek innych celów. Organizatorem petycji jest Krzysztof Kurpiecki. Petycja, wraz z danymi osób wspierających zostanie dostarczona do Dyrektora Lasów Państwowych.

I jeszcze kilka słów

Na temat przyszłości naszych lasów krótko wspomniałem we wpisie "Lasy, a przyszłe czasy." https://kurpiecki.blogspot.com/2020/07/lasy-przysze-czasy.html . Co do naszych planów, proszę doczytać poniżej.


Ważnym motywem do stworzenia LKP jest to aby w perspektywie 100-200 lat przywrócić w naszych okolicach las zbliżony kształtem do lasu pierwotnego. Takiego w który człowiek nie ingeruje. To pozwoli na rozwój bioróżnorodności i zachowanie zasobów Ziemi dla przyszłych pokoleń. A w krótszej perspektywie chodzi o to aby nie traktować całego obszaru lasu jako plantacji - lasu gospodarczego , ale żeby brać pod uwagę potrzeby okolicznych mieszkańców i turystów. Czyli po prostu nie niszczyć najczęściej odwiedzanych miejsc. Takie lokalizacje to najczęściej okolice zbiorników wodnych. Dlatego chcemy zaprzestania wycinki w okolicy 1000 metrów od jezior i w rozsądnej odległości od cieków. Również w rozsądnej odległości od szlaków (oznaczonych i nieoznaczonych) i miejsc spacerów (np., przy osiedlach ludzkich). Tak aby ludzie w końcu mogli mieć kontakt z lasem, a nie z plantacją drzew. Dopuszczalne wyjątki to wycinka wśród monokultur, poprawiająca krajobraz.

Chcemy także aby środki pochodzące z wycinki lasów przysłużyły się bardziej lokalnej społeczności. Zaczynając od stworzenia infrastruktury dzięki, której z lasu będą mogli korzystać także ludzie starsi i niepełnosprawni.

Chcemy także aby zacząć ograniczać polowania dla zabawy, a dla ochrony otaczających pól wprowadzić nowoczesny system odstraszania zamiast odstrzału.

Dokładne obszary ochrony i harmonogram wprowadzania zmian zostanie ogłoszony w momencie gdy lokalna społeczność uzyska większy wpływ na politykę dotyczącą lasów w swojej okolicy. Planujemy też wprowadzenie własnego certyfikatu, przyznawanego tym nadleśnictwom, które uznają prymat potrzeb Ziemi, natury i lokalnych społeczności nad interesami stron trzecich.

Obecny stan w którym realny wpływ na stan lokalnych lasów ma jedynie ogólnopolska firma zarabiająca na wycinkach (Lasy Państwowe) i zagraniczna firma handlująca certyfikatami (FSC) uważamy za szkodliwy. Zapraszam na kilkukilometrowy spacer po naszych lasach. Praktycznie nie do uniknięcia jest przechodzenie co chwilę wzdłuż wyrębów, szpalerów monokultur, płotów chroniących plantacje, utwardzeń dróg w lesie gruzem budowlanym czy ambon myśliwskich.

Postulujemy stopniowe zmniejszanie ilości pozyskiwanego drewna z obecnych lasów ale w zamian poszerzanie terenów leśnych o nowe obszary i sadzenie drzew na ich obszarze. W ten sposób powoli będziemy zwracać las naturze.

A przy okazji sprawimy że zamiast miejsc pracy w mało zaawansowanym przemyśle związanym z wyrobami opartymi na materiałach z drewna zaczną pojawiać się w Iławie i okolicach firmy pracujące nad nowymi technologiami. Po to robimy www.klubnauki.pl . Zróbmy z naszej okolicy miejsce jednocześnie ekologiczne i przyjazne zarabianiu pieniędzy. Skończmy z obecną polityką człapania dziesiątki lat za centrami rozwoju.


Aktualizacja - grudzień 2020 - być może łatwiej będzie ubiegać się o ochronę lasów.

Komisja Europejska postanawia skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko POLSCE w związku z brakiem ochrony siedlisk i gatunków leśnych.

W przypadku Polski przeprowadzane są oceny planów urządzenia lasu, polskie prawo nie zapewnia jednak dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do tych planów. Ponieważ mogą one mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000, społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej.

Dyrektywami tymi ustanowiono sieć Natura 2000 – ogólnounijną sieć obszarów chronionych, której celem jest zachowanie siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE. Zgodnie z tymi przepisami plany urządzenia lasu, które regulują działania związane z gospodarką leśną (np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych), muszą zostać poddane ocenie pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000 przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. Zarówno Europejski Zielony Ład, jak i europejska strategia ochrony różnorodności biologicznej wskazują, że UE musi chronić i odbudowywać różnorodność biologiczną, aby powstrzymać jej utratę.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2152?fbclid=IwAR3dEj7r4G8Z4Alo4UVFKPD32yyTS5JANFbjLIe08DcKrMCucPoX2z7Ivvs